hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电容器铝电解电容器 当前“铝电解电容器”共 72 条相关库存

SMD-∮6.3x6mm封装/外壳的铝电解电容器

华秋商城代理的铝电解电容器芯片全系列,有SMD-∮6.3x6mm封装/外壳芯片,都是华秋商城自营的正品现货铝电解电容器芯片。
 • 品牌

  清除
 • 封装/外壳

  清除
 • 容值

  清除
 • 精度

  清除
 • 额定电压

  清除
 • ESR(等效串联电阻)

  清除
 • 寿命

  清除
 • 温度系数

  清除

应用筛选清空条件
已应用筛选内容:
封装/外壳:8x12×封装/外壳:5x11×封装/外壳:SMD-∮5x5.5mm×封装/外壳:SMD-∮4x5.5mm×封装/外壳:SMD-∮8x10.5mm×封装/外壳:SMD,7.3x4.3x1.9mm×封装/外壳:SMD-∮6.3x6mm×
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格封装/外壳容值精度额定电压ESR(等效串联电阻)寿命温度系数
HV470M016C055ETRHV470M016C055ETRCapXon
台湾丰宾
D5x5.5mm 47uF ±20% 16V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.1447

立即购买
SMD-∮5x5.5mm
47uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-
HV100M016B055ETRHV100M016B055ETRCapXon
台湾丰宾
D4x5.5mm 10uF ±20% 16V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:1846

可订期货

¥0.1244

立即购买
SMD-∮4x5.5mm
10uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-
HV4R7M035B055ETRHV4R7M035B055ETRCapXon
台湾丰宾
D4x5.5mm 4.7uF ±20% 35V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1295

立即购买
SMD-∮4x5.5mm
4.7uF
±20%
35V
-
105°C时为2000小时
-
HV221M025F105ETRHV221M025F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 220uF ±20% 25V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:898

可订期货

¥0.49

立即购买
SMD-∮8x10.5mm
220uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-
HV221M035F105ETRHV221M035F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 220uF ±20% 35V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:950

可订期货

¥0.539

立即购买
SMD-∮8x10.5mm
220uF
±20%
35V
-
105°C时为2000小时
-
MV471M6R3F105ETRMV471M6R3F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 470uF ±20% 6.3V 5000小时 -40°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.5488

立即购买
SMD-∮8x10.5mm
470uF
±20%
6.3V
-
105°C时为5000小时
-
HV220M025C055ETRHV220M025C055ETRCapXon
台湾丰宾
D5x5.5mm 22uF ±20% 25V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.1479

立即购买
SMD-∮5x5.5mm
22uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-
HV220M035C055ETRHV220M035C055ETRCapXon
台湾丰宾
D5x5.5mm 22uF ±20% 35V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.1513

立即购买
SMD-∮5x5.5mm
22uF
±20%
35V
-
105°C时为2000小时
-
HV470M6R3B055ETRHV470M6R3B055ETRCapXon
台湾丰宾
D4x5.5mm 47uF ±20% 6.3V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1305

立即购买
SMD-∮4x5.5mm
47uF
±20%
6.3V
-
105°C时为2000小时
-
HV471M010F105ETRHV471M010F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 470uF ±20% 10V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.5096

立即购买
SMD-∮8x10.5mm
470uF
±20%
10V
-
105°C时为2000小时
-
330UF 16V 8*12330UF 16V 8*12HQ
8*12 330μF 16V
数据手册

现货:10

¥0.1331

立即购买
8x12
330uF
-
16V
-
-
-
HV471M016F105ETRHV471M016F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 470uF ±20% 16V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:656

可订期货

¥0.389

立即购买
SMD-∮8x10.5mm
470uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-
25SEV10M4X5.525SEV10M4X5.5RUBYCON
红宝石
D4x5.5mm 10uF ±20% 25V 2000小时 -40°C~85°C
数据手册

现货:5

可订期货

¥0.3843

立即购买
SMD-∮4x5.5mm
10uF
±20%
25V
-
85°C时为2000小时
-
HV102M6R3F105ETRHV102M6R3F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 1000uF ±20% 6.3V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:368

可订期货

¥0.5782

立即购买
SMD-∮8x10.5mm
1mF
±20%
6.3V
-
105°C时为2000小时
-
HV100M035C055ETRHV100M035C055ETRCapXon
台湾丰宾
D5x5.5mm 10uF ±20% 35V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:990

可订期货

¥0.1448

立即购买
SMD-∮5x5.5mm
10uF
±20%
35V
-
105°C时为2000小时
-
DV221M025F105ETRDV221M025F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 220uF ±20% 25V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:880

可订期货

¥0.4998

立即购买
SMD-∮8x10.5mm
220uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-
HV101M035F105ETRHV101M035F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 100uF ±20% 35V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:198

可订期货

¥0.686

立即购买
SMD-∮8x10.5mm
100uF
±20%
35V
-
105°C时为2000小时
-
LV471M6R3F105ETRLV471M6R3F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 470uF ±20% 6.3V 2000小时 -40°C~85°C
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥0.4914

立即购买
SMD-∮8x10.5mm
470uF
±20%
6.3V
-
105°C时为2000小时
-
HV330M010C055ETRHV330M010C055ETRCapXon
台湾丰宾
D5x5.5mm 33uF ±20% 10V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:1000

可订期货

¥0.1498

立即购买
SMD-∮5x5.5mm
33uF
±20%
10V
-
105°C时为2000小时
-
HV331M025F105ETRHV331M025F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 330uF ±20% 25V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:979

可订期货

¥0.5163

立即购买
SMD-∮8x10.5mm
330uF
±20%
25V
-
105°C时为2000小时
-
HV2R2M050B055ETRHV2R2M050B055ETRCapXon
台湾丰宾
D4x5.5mm 2.2uF ±20% 50V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:2000

可订期货

¥0.1285

立即购买
SMD-∮4x5.5mm
2.2uF
±20%
50V
-
105°C时为2000小时
-
HV220M016B055ETRHV220M016B055ETRCapXon
台湾丰宾
D4x5.5mm 22uF ±20% 16V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:1990

可订期货

¥0.1268

立即购买
SMD-∮4x5.5mm
22uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-
ZV470M016C055ETRZV470M016C055ETRCapXon
台湾丰宾
D5x5.5mm 47uF ±20% 16V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:3778

可订期货

¥0.1806

立即购买
SMD-∮5x5.5mm
47uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-
DV471M016F105ETRDV471M016F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 470uF ±20% 16V 2000小时 -55°C~105°C
数据手册

现货:1276

可订期货

¥0.4908

立即购买
SMD-∮8x10.5mm
470uF
±20%
16V
-
105°C时为2000小时
-
LV470M063F105ETRLV470M063F105ETRCapXon
台湾丰宾
D8x10.5mm 47uF ±20% 63V 2000小时 -40°C~85°C
数据手册

现货:2095

可订期货

¥0.4896

立即购买
SMD-∮8x10.5mm
47uF
±20%
63V
-
105°C时为2000小时
-
双彩网