hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电位器(可调电阻)微调电位器 当前“微调电位器”共 219 条相关库存

微调电位器

电位器 (英文:Potentiometer)是可变电阻器的一种。 电位器的作用——调节电压(含直流电压与信号电压)和电流的大小。 它大多是用作分压器,这时电位器是一个四端元件。电位器基本上就是滑动变阻器,电位器是一种可调的电子元件。有机实芯电位器:阻值范围较宽、分辨力高、耐热性好、过载能力强、耐磨性较好、可靠性较高,但耐潮热性和动噪声较差。这类电位器一般是制成小型半固定形式,在电路中作微调用。
 • 品牌

  清除
 • 阻值

  清除
 • 精度

  清除
 • 温度系数

  清除
 • 功率

  清除
 • 圈数

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格阻值精度温度系数功率圈数
3296W-1-203LF3296W-1-203LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.303

立即购买
20KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
3296W-1-200LF3296W-1-200LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.2932

立即购买
20Ω
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
3362P-1-105LF3362P-1-105LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 1MΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:250

在途:250

可订期货

¥0.8134

立即购买
1MΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
3362P-1-200LF3362P-1-200LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥0.7546

立即购买
20Ω
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
3006P-1-203LF3006P-1-203LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20KΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:250

在途:250

可订期货

¥2.2442

立即购买
20KΩ
±10%
±100ppm/°C
3/4W
15
3296W-1-204LF3296W-1-204LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 200KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:490

在途:500

可订期货

¥2.1462

立即购买
200KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
3006P-1-100LF3006P-1-100LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10Ω 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.2638

立即购买
10Ω
±10%
±100ppm/°C
3/4W
15
3362P-1-501LF3362P-1-501LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 500Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥0.7742

立即购买
500Ω
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
3314J-1-103E3314J-1-103EBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/4W J LEAD TOP
数据手册

现货:440

在途:500

可订期货

¥1.886

立即购买
10KΩ
±20%
±100ppm/°C
1/4W
1
3362P-1-103LF3362P-1-103LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:400

在途:500

可订期货

¥0.7644

立即购买
10KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
3296W-1-205LF3296W-1-205LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2MΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:240

在途:250

可订期货

¥2.3618

立即购买
2MΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
3296W-1-503LF3296W-1-503LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 50KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.2442

立即购买
50KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
3296X-1-103LF3296X-1-103LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:400

在途:500

可订期货

¥2.3716

立即购买
10KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
3296W-1-500LF3296W-1-500LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 50Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.2246

立即购买
50Ω
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
3006P-1-202LF3006P-1-202LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2KΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.107

立即购买
2KΩ
±10%
±100ppm/°C
3/4W
15
3006P-1-103LF3006P-1-103LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:440

在途:500

可订期货

¥2.2344

立即购买
10KΩ
±10%
±100ppm/°C
3/4W
15
3296W-1-100LF3296W-1-100LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.352

立即购买
10Ω
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
3296X-1-104LF3296X-1-104LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 100KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.2638

立即购买
100KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
3296W-1-502LF3296W-1-502LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 5KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:490

在途:500

可订期货

¥2.3128

立即购买
5KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
3362P-1-204LF3362P-1-204LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 200KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥0.7546

立即购买
200KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
3006P-1-205LF3006P-1-205LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2MΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.107

立即购买
2MΩ
±10%
±100ppm/°C
3/4W
15
3006P-1-101LF3006P-1-101LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 100Ω 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥2.2736

立即购买
100Ω
±10%
±100ppm/°C
3/4W
15
3362P-1-202LF3362P-1-202LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

在途:500

可订期货

¥0.7448

立即购买
2KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
3296W-1-201LF3296W-1-201LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 200Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:460

在途:500

可订期货

¥2.2442

立即购买
200Ω
±10%
±100ppm/°C
1/2W
25
3362X-1-502LF3362X-1-502LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 5KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:250

在途:250

可订期货

¥0.8134

立即购买
5KΩ
±10%
±100ppm/°C
1/2W
1
双彩网