hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品开关拨码开关 当前“拨码开关”共 124 条相关库存

拨码开关

 • 品牌

  清除
 • PIN数

  清除
 • 间距

  清除
 • 安装类型

  清除
 • 拨杆

  清除
 • 额定电流

  清除
 • 额定电压

  清除
 • 机械寿命

  清除
 • 温度范围

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格PIN数间距安装类型拨杆额定电流额定电压机械寿命温度范围
DSHP05TSGETDSHP05TSGETKE
广督
间距1.27mm 5位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:28

可订期货

¥2.058

立即购买
5
1.27mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSHP04TSGERDSHP04TSGERKE
广督
间距1.27mm 4位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:1434

可订期货

¥1.8016

立即购买
4
1.27mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC04LHGETDSIC04LHGETKE
广督
间距2.54mm 4位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:300

可订期货

¥1.421

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC08LSGETDSIC08LSGETYE
广督
间距2.54mm 8位 贴片 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:100

可订期货

¥1.8522

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
DSIC05LHGETDSIC05LHGETKE
广督
间距2.54mm 5位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:120

可订期货

¥1.6954

立即购买
5
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSHP10TSGETDSHP10TSGETKE
广督
间距1.27mm 10位 贴片 平杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:32

可订期货

¥2.8078

立即购买
10
1.27mm
贴片
平杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC07LHGETDSIC07LHGETKE
广督
间距2.54mm 7位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:28

可订期货

¥1.8424

立即购买
7
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSWB06LHGET-BLUEDSWB06LHGET-BLUEKE
广督
间距2.54mm 6位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:140

可订期货

¥0.8656

立即购买
6
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSWB04LHGET-BLUEDSWB04LHGET-BLUEKE
广督
间距2.54mm 4位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:130

可订期货

¥0.6668

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSWB12LHGET-BLUEDSWB12LHGET-BLUEKE
广督
间距2.54mm 12位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:13

可订期货

¥1.9185

立即购买
12
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSDP06LHGET-REDDSDP06LHGET-REDKE
广督
间距2.54mm 6位 直插 凸杆侧拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:29

可订期货

¥2.1993

立即购买
6
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSIC04LSGETDSIC04LSGETYE
广督
间距2.54mm 4位 贴片 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:200

可订期货

¥1.421

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
DSIC05LSGETDSIC05LSGETYE
广督
间距2.54mm 5位 贴片 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:160

可订期货

¥1.6366

立即购买
10
0.100"(2.54mm),全
表面贴装(SMT)
凸杆侧拨
-
-
-
-
DA-08RPDA-08RPHRO
韩荣
2.54mm,21.78*17.78 8Pin直插,凸柄 24V 1万次 红色
数据手册

现货:1000

可订期货

¥1.8326

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
EM-06KPEM-06KPHRO
韩荣
2.54mm,16.72*12.7 6Pin表贴,凸柄,24V 1万次 黑色
数据手册

现货:1000

可订期货

¥1.9502

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
EM-01KPEM-01KPHRO
韩荣
1Pin 表贴
数据手册

现货:219

可订期货

¥1.1368

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
DP-04RPDP-04RPHRO
韩荣
2.54mm 11.62*7.62 4Pin 直插 凸柄 红色
数据手册

现货:1000

可订期货

¥1.2544

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
DS-08BPDS-08BPHRO
韩荣
蓝色8PIN-2.54mm立式直插正拨拨码开关
数据手册

现货:1000

可订期货

¥1.3132

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
DS-07RPDS-07RPHRO
韩荣
红色7PIN-2.54mm立式直插正拨拨码开关
数据手册

现货:1000

可订期货

¥1.3034

立即购买
-
-
-
-
-
-
-
-
DSWB06LHGET-REDDSWB06LHGET-REDKE
广督
间距2.54mm 6位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:140

可订期货

¥0.8656

立即购买
6
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSWB04LHGET-REDDSWB04LHGET-REDKE
广督
间距2.54mm 4位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:160

可订期货

¥0.6668

立即购买
4
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSIC06LSGERDSIC06LSGERKE
广督
间距2.54mm 6位 贴片 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:800

可订期货

¥1.7899

立即购买
6
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSIC04LSGERDSIC04LSGERKE
广督
间距2.54mm 4位 贴片 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:800

可订期货

¥1.4623

立即购买
4
2.54mm
贴片
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
DSWB02LHGET-REDDSWB02LHGET-REDKE
广督
间距2.54mm 2位 直插 凸杆正拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:2

可订期货

¥0.62

立即购买
2
2.54mm
直插
凸杆正拨
25mA
24V
3000次
-20°~ +70°
DSPV08LHGETDSPV08LHGETKE
广督
间距2.54mm 8位 直插 凸杆侧拨 25mA 24V 寿命3000次
数据手册

现货:23

可订期货

¥3.0968

立即购买
8
2.54mm
直插
凸杆侧拨
25mA
24V
3000次
-40°~ +85°
双彩网